Üzleti feltételek (ÁSZF)

Weboldalunkon természetes és jogi személyek egyaránt vásárolhatnak árut, amennyiben betartják az alább felsorolt ​​szabályokat.

I. Alapvető rendelkezések

 1. Az Eladó Mia Dresses, s. r. o., Osloboditelov 340/3, 040 17 Kassa - Barca, Szlovákia, Cégjegyzékszám: 48 327 409, ÁFA azonosítószám: 2120136271, EU adószám: SK2120136271 (továbbiakban "Eladó").
 2. A Vevő fogyasztó, azaz az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása keretében jár el (a továbbiakban: Vevő). A gazdálkodó szervezet által végrehajtott vásárlásra a Kereskedelmi Törvénykönyv sz. 513/1991 vonatkozik.
 3. Az Eladó eladásra kínálja áruit a www.miadresses.hu weboldalon.

II. Megrendelés menete, adás-vételi szerződés

 1. A Vevő rendelése egy adás-vételi szerződésre tett javaslat, és maga az adás-vételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő és az Eladó kötelező erejű beleegyezését adja az ajánlathoz (az eladó a megrendelés kötelező érvényű visszaigazolásával). Ettől a pillanattól kezdve kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek a Vevő és az Eladó között.
 2. A Vevő az adás-vételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy megismerkedett az üzleti feltételekkel beleértve a reklamáció feltételeit is. A vásárló magával a megrendeléssel kellően figyelmeztetve van és lehetősége van tájékozódni ezen üzleti feltételekről és a reklamációs rendről.
 3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adás-vételi szerződés megkötése előtt a megrendelés vagy annak egy részének teljesítésétől elálljon az alábbi esetekben: az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy a leszállított áru ára jelentősen megváltozott. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt a további eljárásról való megegyezés céljából. Ha a Vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, akkor ez az összeg visszautalásra kerül a számlájára, és az adás-vételi szerződés nem jön létre.
 4. Az üzlet által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A megrendelés elfogadásáról elektronikus levélben – e-mailben – kap automatikusan értesítést. Minden termék leírásában és a rendelés visszaigazolásában is feltüntetésre kerül az áru várható kézbeítési ideje. Minden terméknél megjelenik, hogy az áru raktáron van-e vagy sem. Ha az áru nincs raktáron vagy a szállító raktárában, haladéktalanul értesítjük a következő szállítási időpontról.
 5. A megrendelés a feladás előtt törölhető. Ha a rendelést a kiszállítás előtt nem törlik és az kiszállításra kerül, a Vevő kötelezhető az áru kiszállításával kapcsolatos költségek megtérítésére. A lemondást elküldheti e-mailben vagy telefonon jelezheti. A megrendelés törlésekor szükséges feltülntetni a nevet, e-mail címet és a rendelési számot.

III. A termék ára és a fizetési feltételek

 1. Az árak ÁFA-val vannak feltüntetve, az eladó ÁFA fizető. Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Eladó fenntartja a jogot az áruk árának változtatására a gyártók, importőrök stb. árváltozásainak függvényében.
 2. A megrendelés végösszege az áru alapárából áll, amelyhez hozzáadódik a fuvarozói tarifa által meghatározott szállítási díj és az esetleges utánvételi díj.
 3. A vevő választhat, hogy kártyás fizetést szeretne fizetési kapun keresztül, vagy utánvéttel fizetni.
 4. Az Eladó a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) az áruval együtt küldi a Vevőnek.

IV. Szállítási feltételek

 1. A raktáron lévő áruk szállítási ideje a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
 2. Ha a Vevő nem elégedett az Eladó által a megrendelés igazolásakor közölt meghosszabbított szállítási határidővel, lehetősége van a rendeléstől való elállására az Általános Szerződési Feltételek II. 7. pontja értelmében.
 3. Az árut a megrendelés visszaigazolása és a szállítási feltételek teljesítése után azonnal kiszállítjuk.

V. Szállítás és az áru átvétele

 1. Az Eladó az áru kiszállítását a Packeta szolgáltatásain keresztül biztosítja.
 2. Az áru szállítási helyének meghatározása a Vevő megrendelése alapján történik. Az árunak a kijelölt helyre történő szállítása az áruszállítási kötelezettség teljesítésének minősül.
 3. A Vevő vállalja, hogy az árut a megrendelésben meghatározott időpontban és helyen átveszi.
 4. Az áru megfelelően be van csomagolva és rögzítve. A Vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni a küldemény fizikai épségét és hiánytalanságát. Ha a küldemény láthatóan sérült vagy megsemmisült, a Vevő köteles a küldemény átvétele nélkül haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és a küldemény sérüléséről jegyzőkönyvet írni a Szlovák Posta vagy a futárcég munkatársával. A szállítmány mennyiségére és fizikai sérülésére vonatkozó későbbi reklamációkat nem fogadjuk el.
 5. Az Eladó felelősséggel tartozik az áruért addig a pillanatig, amíg azt a Vevő át nem veszi, amikor is az áru sérülésének kockázata átszáll a Vevőre. Az áru attól a pillanattól tekintendő a vásárló által átvettnek, amikor a megrendelt áru minden részét átveszi és az áru átvételét írásban visszaigazolja.
 6. Az Eladó az árut a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával) együtt szállítja a Vevőnek, amely egyben jótállási jegyként is szolgál.
 7. Az Eladó nem vállal felelősséget a megrendelt áru fuvarozó által okozott késedelmes kézbesítéséért. A fuvarozó teljes felelősséggel tartozik a szállítmány fuvarozó által okozott sérüléséért vagy megsemmisüléséért. Az említett helyzeteket az Eladó úgy oldja meg, hogy új árut szállít a vevőnek, miután az összes kárt a fuvarozó megtérítette.

VI. Elállás a szerződéstől

 1. A 102/2014.sz. a távollévők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről, valamint az egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a Vevő, a távollevők között kötött szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül  elállhat.
 2. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől való elállási jogát a szerződéstől való elállásra vonatkozó kitöltött formanyomtatvány benyújtásával gyakorolhatja. A Vevő köteles a kitöltött nyomtatványt írásbeli formában az Eladónak az áruval együtt az eladó címére eljuttatni.
 3. A szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a szerződéstől való elállási nyilatkozatot az áruval együtt legkésőbb az 1. pontban meghatározott határidő utolsó napjáig elküldték az Eladónak.
 4. A visszaküldendő árunak sértetlennek, hordatlannak, teljesnek kell lennie, címkével ellátva és a mellékelt vásárlást igazoló bizonylattal együtt. Az Eladó nem fogadja vissza azt az árut, amelyről eltávolították a címkét. A Vevő köteles az árut ajánlott küldeményként, biztosítva és megfelelő csomagolásban visszaküldeni az Eladónak , hogy a küldemény a szállítás során ne sérüljön vagy semmisüljön meg. Az Eladó nem vállal felelősséget az áru esetleges elvesztéséért, sérüléséért vagy megsemmisüléséért a küldemény szállítása során.
 5. A Vevő a szerződéstől való elálláskor csak az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit viseli.
 6. A Vevő felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési kört.
 7. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni a Vevőnek a teljesített megrendelés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi összeget. Az Eladó köteles minden kifizetett összeget visszafizetni a vevőnek ugyanazon a módon, amit a Vevő a fizetéshez használt, kivéve, ha az Eladó és a Vevő más fizetési módban állapodik meg további díjak felszámítása nélkül.
 8. Az Eladó nem köteles a 7. pont szerinti összeget a Vevőnek visszaküldeni mielőtt a visszaküldésre szánt árut neki kézbesítenék, és emiatt a Vevő köteles a küldeményt a visszaküldött áruval ajánlott küldeményként feladni, nem utánvéttel. Az Eladó az utánvéttel visszaküldött árut nem fogadja el.

VII. Garancia és reklamáció

 1. A jótállási idő 24 hónap, akkor veszi kezdetét, amikor a Vevő átveszi az árut.
 2. Az Eladó felelős az áru hibáiért, amelyek a Vevő általi átvételkor jelentkeznek. Az Eladó nem vállal felelősséget az áru szokásos használatából eredő kopásért.
 3. A Vevő az árukári felelősséggel kapcsolatos jog gyakorlásához köteles az Eladó címére elküldeni a vásárlást igazoló dokumentum (szavatossági jegy) másolatát, az áru hibájának leírását és az árut, amely tiszta és mechanikailag sértetlen. Az áru szállításának költsége a Vevőt terheli.
 4. Ha az árunak eltávolítható hibája van, a Vevőnek joga van annak időben, megfelelő módon és ingyenesen történő eltávolítására. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A Vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti az áru kicserélését, ha ez az Eladónak az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest nem jár indokolatlan költséggel. Az Eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a terméket hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a Vevőnek.
 5. Ha az árunak olyan hibája van, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza az áru rendeltetésszerű, hibamentes áruként való használatát, a Vevőnek joga van az árut kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a Vevőt, ha a hibák eltávolíthatók ugyan, de a javítás utáni újbóli megjelenésük vagy nagyobb számú hibák miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket.
 6. Ha az árunak egyéb javíthatatlan hibája van, a Vevőnek joga van megfelelő árengedményre.

VIII. A fogyasztói jogviták rendezése

 1. A Vásárlónak - fogyasztónak - joga van helyesbítési kérelemmel fordulni az Eladóhoz (e-mailben az eshop@miadresses.hu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a reklamációt kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait . Ha az Eladó erre a megkeresésre nemleges választ ad, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll javaslatot tenni az alternatív vitarendezés kezdeményezésére az alternatív vitarendezési szervezethez (a továbbiakban: ARS szervezet) a 391/2015törvény alapján. Az ARS alanyai a 391/2015 Coll. törvény 3. §-a értelmében hatóságok és felhatalmazott jogi személyek. Az ajánlatot a fogyasztó a 391/2015. törvény 12. §-a szerint meghatározott módon teheti.
 2. A fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely online elérhető: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Alternatív vitarendezést csak fogyasztó vehet igénybe - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az Eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy fogyasztói szerződéshez kapcsolódó vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, ahol a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az ARS szervezet az alternatív vitarendezés megkezdéséért díj megfizetését követelheti a fogyasztótól, amely legfeljebb 5 euró áfával együtt.

IX. Záró rendelkezések

 1. Ezen Általános Szerződési Feltételek jóhiszeműen fogalmazódtak meg és jöttek létre, a jogszabályi feltételek teljesítése, valamint az eladó és a vevő közötti helyes jogviszonyok kialakításának érdekében. Abban az esetben, ha ezen feltételek egyes rendelkezéseit a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyítják, a további rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát valamint az adott rendelkezés további részeit ez nem érinti.
 2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ezen Általános Szerződési Feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kiegészítse. Minden változtatás és kiegészítés az eladó honlapján való közzététel napján lép hatályba.
 3. Az itt kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra és feltételekre, valamint e feltételek be nem tartásából eredő vitákra a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv és a 102/2014. sz. fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
 4. Az Eladó és a Vevő megállapodnak abban, hogy a távközlést - telefon, fax, elektronikus kommunikációs forma - teljes mértékben érvényesnek és mindkét félre nézve kötelezőnek ismerik el.

Hola

Vissza a boltba